Suomeksi
    Mäster Grön   Referensobjekt   Aktuellt

    Mäster Grön
    Prästkullavägen 969
    10600 EKENÄS
    Tel. +358(0)400 210 334
    mastergron@gmail.com

Mäster Grön

Hos oss får Du hjälp med vackra praktiska lösningar med ekologi och ekonomi. Vi utför alla arbeten i trädgårdar och parker. Vi arbetar med: trä, sten, jord, sand och växter såsom träd, buskar och perenner.

Sedan 1968 har Berndt Söderlund (alias Mäster Grön) arbetat i Finland och Sverige inom trädgårdsbranschens många sektorer med planering, nybyggnation, förvaltning, undervisning och kontrollantuppdrag.

Sedan 1984 har Berdt drivit privatföretaget Mäster Grön Kb. Vi utgår från Prästkulla i Ekenäs och arbetar i en radie på ca 100 km.

Tag gärna kontakt för mer information.

Du kan få hjälp med nedanstående:  Nyanläggningsarbeten och ombyggnad av gamla gårdar


 • Återställande av naturmark
 • Stenläggningsarbeten i olika stenmaterial såsom natursten, skiffer och betongsten
 • Byggande av murar och trappor
 • Gräsmattor och blomsterängar
 • Planteringsarbeten
 • Vattenanläggningar såsom bäckar, fontäner och dammar
 • Skötselarbeten • Året runt skötsel av fastigheternas yttre skötselområden (även privata tomter)
 • gräsklippningsarbeten. Även slåtter av svårframkomliga ängar
 • rabattskötsel
 • trädbeskärning och trädvård
 • buskbeskärning och häckklippning
 • Kontrollantuppdrag
  Kontrollantuppdrag på trädgårdsanläggningsarbeten i offentliga miljöer och kyrkliga samfund.  Planeringsarbeten och skötselplaner

 • Konsultering och rådfrågning. 110 €/besök
 • Skissförslag över trädgården. Första besöket 205 €
 • Noggrannare skissförslag med växtförteckning från 835 €
 • Skötselplaner för en bättre ekonomi.
 • Vi hjälper Dig att göra en analys över Dina skötselbehov samt hjälper Dig att välja rätta skötselmaskiner för Dina uteområden.
 • Föreläsningar och utbildaruppdrag

  Enligt önskemål och överenskommelse.