Suomeksi  
    Mäster Grön   Referensobjekt   Aktuellt

Referensobjekt

 • Byggherre:Västra Nylands Kretssjukhus i Ekenäs.
  Objekt: 2 st innergårdar vid sjukhuset. Naturstens anläggningar, betongstens anläggningar och murar, gräsytor och planteringsytor.
  Trädgårdsplanerare: Viher Mestarit.Oy
  Trädgårdsbyggare: Mäster Grön Kb
 • Byggherre:Ekenäs Sparbank
  Objekt: Torg vid köpcentra stationsvägen 4 i Ekenäs
  Trädgårdsplanerare: Alvar Aaltos Arkitektbyrå.
  Trädgårdsbyggare: Mäster Grön Kb
 • Byggherre: Strand Hotellet i Ekenäs.
  Objekt: Stenläggningar,vägar,planteringsytor och gräsytor runt hotellet.
  Trädgårdsplanerare: Mäster Grön Kb.
  Trädgårdsbyggare: Mäster Grön Kb
 • Korsholms Skolor i Korsholm
  Objekt: Påbyggnadskurs I markbyggnad för Trädgårdsmästare.
  Handledare och utbildare: Mäster Grön Kb / Berndt Söderlund
 • Byggherre: Helsingfors Universitet. År 2001
  Objekt: Anläggning och upprustning av slottsparken vid Svidja Slott i Sjundeå. I arbetetet har ingått renovering av murar och trappor i natursten, planteringsytor,gräsytor och ängsmarker samt återplantering av fruktträdgården med gamla frukträdssorter.
  Trädgårdsbyggare: Mäster Grön Kb
 • Byggherre: Västra Nylands avfallshantering Ab. År 2001
  Objekt: Koivissillan Kaatopaikka I Vihtis komun.Anläggande av sopmottagningsstation Stora planteringsytor,gräsytor och vägslänter.
  Trädgårdsplanerare: Viatek Oy
  Trädgårdsbyggare: Mäster Grön Kb
 • Byggherre: Västra Nylands Byggservice Ab. År 2001
  Objekt : Nybyggnad radhus i Hangö. Anläggning av gräs, natursingel och planteringsytor på radhustomt.
  Trädgårdsplanerare: Mäster Grön Kb
  Trädgårdsbyggare : Mäster Grön Kb